Výsledek přijímacího řízení do 1. třídy ZŠ pro šk. rok 2019/2020

Rozhodnutí o přijetí uchazeče si může zákonný zástupce vyzvednout od 20.5. do 28.6.2019

Pro školní rok 2019/2020 byli do 1. ročníku přijeti uchazeči s těmito registračními čísly:

1,3,4,6,7,8,
9,10,12,15,16,17