Příměstské tábory

9. 7. 2017

Prázdniny v NEMU 2017

Provoz: 7:00-17:00

 

Týdny a témata

 

10.7.-14.7.         HarryPotter s výletem vláčkem do Bradavic -Konopiště     

 

17.7.-21.7.         Cesta kolem světa s výletem do ZOO Chleby

 

24.7.-28.7.         Vaření s medvídkem Pú s výletem do Toulcova Dvora

 

31.7. do 4.8.      Po stopách Dinosaurů s výletem do Dinoparku v Plzni

 

7.8. do 11.8.       Happy English  s rodilou mluvčí Mary a výletem na Jureček

Rodiče z NEMA mohou využít platbu školného + stravné na 1.měsíc tj. čerpat 4 týdny a další si případně přiobjednat.Cena za týden včetně celodenní stravy a výletu: 2.900 Kč, Program bude přizpůsoben věku dětí.  Děti budou hodně času trávit venku, i v bazénu u cyklostezky. Respektujeme individuální potřebu spánku. Součástí programu jsou výtvarné činnosti, keramika, soutěže a na závěr odměna.Kapacita je omezena, pořadí určuje doručení přihlášky a platba na účet Baby clubu NEMO do konce května! 

Č.ú: 43-8150640237/0100.

Přihláška na prázdninový provoz v NEMU 

Adresa: Nad Bahnivkou 140,251 01 Říčany

Číslo účtu : 43-8150640237/0100

VS-rodné číslo dítěte, zpráva pro příjemce: jméno dítěte

Tel: 606 541 712

e-mail: babyclubnemo@seznam.cz, www.babyclubnemo.cz

Cena za týden včetně celodenní stravy a celodenního výletu: 2.900 Kč

Jméno a příjmení dítěte:---------------------------------------------------------

Rodné číslo dítěte: --------------------------------------------------------

Adresa: -----------------------------------------------------------------------------

Zdravotní pojišťovna: ----------- e-mail:-------------------------------------------

Telefony:  matka ---------------------------  otec- --------------------------------

Zakroužkujte týden/týdny:       1            2        3           4           5           

Cena celkem:--------------------------------------------

Číslo Vašeho účtu pro případné přeplatky:----------------------------------------

U svého dítěte upozorňuji na zdravotní omezení, alergie, zvláštnosti:

Udělení souhlasu od rodičů:  Prohlašuji, že je mé dítě řádně očkováno, při nástupu na prázdninový provoz podepíši  potvrzení o bezinfekčnosti dítěte. Jsme si vědomi, že částka je vratná pouze na základě potvrzení od lékaře, že dítě bylo po celý týden nemocné. Jsme si vědomi, že kapacita je omezená a přednost mají ti, kteří uhradí částku nejpozději do konce května.  Uděluji souhlas  s využitím fotodokumentace na propagaci MŠ NEMO.

 

 

Podpis zákonných zástupců:------------------------------------------------------           

Aktuality