Vítejte v Základní škole NEMO v Říčanech

Co vašim dětem nabízíme?

 • jsme malá škola pro první stupeň ZŠ s rozšířenou výukou angličtiny, na první stupeň navazuje druhý stupeň Nemo Next.
 • ve třídách je málo dětí (zpravidla 13), proto se žákům můžeme věnovat individuálně 
 • vyučujeme anglický jazyk od 1.třídy
 • ve vybraných hodinách je přítomen rodilý mluvčí (CLIL)
 • děti u nás mohou skládat mezinárodní jazykovou zkoušku Cambridge
 • žáky rozvíjíme všestranně
 • vyučujeme zábavnou formou (badatelsky orientovaná výuka, projektové dny) 
 • úroveň vzdělání kontrolujeme přes SCIO testy
 • naši žáci dosahují vynikajících výsledků (dle zkušeností bývalých absolventů i empiricky ověřeno dle testů, pozitivní hodnocení naší školy ČŠI)
 • máme bohaté mimoškolní aktivity a kroužky (tenis, tanečky, vaření, atletika, robotika-Ozoboti)
 • družina je zajištěna až do 5.ročníku zdarma (denně vycházky do přírody)
 • organizujeme odpolední konverzační English klub s rodilými mluvčími
 • Máme příznivé školné a poskytujeme slevu 20% pro sourozence
 • zajišťujeme celodenní pestré stravování včetně svačin
 • umožňujeme stáže studentů ze zahraničí (Erasmus)
 • zapojujeme se do mezinárodních projektů, soutěží a spolupracujeme s různými vzdělávacími institucemi (knihovna, muzeum, řemeslné dílny, soutěže, spolupráce s odborníky, preventivní programy)

Ocenění společnosti Scio


 • Národní testování tříd

  Výsledky našich žáků v českém jazyce a matematice se řadí mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování.

  více