Kontakt Mateřská škola a Základní škola NEMO

Telefony: odhlašování obědů, školka: 606 541 712

                 škola, družina: 720 963 730, 724 978 822

Email: info@nemoricany.cz

Číslo účtu: 107-3138230267/0100

Identifikátor právnické osoby: 71342281

Ředitelka:

Mgr. Lenka Sosnovcová, tel.: 777 727 334

Adresa:

Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany

Mateřská škola NEMO, IZO 691 004 293
Základní škola NEMO, IZO: 181 069 750 obor vzdělávání 79-01-C/01  Základní škola
Školní družina  IZO: 181 068 818
Školní jídelna-výdejna IZO: 181 037 491
Den zápisu do rejstříku: 22.5.2015
Činnost školy vykonává právnická osoba: Mateřská a Základní škola NEMO


Pověřenec pro GDPR:

Mateřská škola Semínko, o.p.s.

IČ: 27095487

se sídlem: Kubatova 1/32, 102 00 Praha 10

zastoupená ředitelkou Mgr. Magdalénou Kapuciánovou

e-mail: gdpr@nemoricany.cz


 

Zřizovatel:

Baby club NEMO, z.s.

Registrace stanov byla provedena na Ministerstvu vnitra dne 27.8.2010 pod číslem: VS/1-1/81 057/10-R

IČO: 22857877

Předsedkyně: Pavla Betkowská

číslo účtu pro akce občanského sdružení (klub Nemáček, Eldorádo, divadla, cvičení) 43-8150640237/0100

Právní forma: spolek