Návštěva v Nemu - od 1.1. do 30.6. nabídka pro nové zájemce o MŠ Nemo

29. 6. 2017

Program:

Pondělí: English club s rodilou mluvčí

Úterý: keramika se Štěpánkou

Středa: cvičení v tenisové hale

Čtvrtek: hrajeme divadlo

Na návštěvu se prosím předem objednejte na tel. 606 541 712 nebo na e-mailu info@nemoricany.cz

Od ledna 2017 přijímáme přihlášky do MŠ Nemo na školní rok 2017/18. 

 

Aktuality