Projekt Secrets of Nature v naší škole

27. 3. 2017

Děti se v něm pomocí jednoduchých experimentů učí základním přírodovědným zákonitostem a poznáním. V únoru proběhla v rámci tohoto projektu, který je podporován Mezinárodním Visegradským fondem (ID 21610250), prezentace vybraných pokusů. Prezentaci vedla za podpory autora projektu PhDr. Tomáše Kudrny paní učitelka Aneta a spolu s dětmi si hráli na kouzelníky a detektivy a při tom odhalovali tajemství přírodovědy. Při prezentaci byla představena Přenosná laboratoř, sborník pokusů a pracovních listů.

www.prirodovednepokusy.cz

www.visegradfund.org

Fotografie na: http://www.nemoricany.cz/zakladni-skola/fotogalerie-zs/

Aktuality