Náš tým


 • Mgr. Lenka Sosnovcová

  ředitelka MŠ a ZŠ NEMO, výchovná poradkyně
  • zakládající člen spolku-zřizovatel
  • VŠ vzdělání
  • kvalifikovaná učitelka MŠ
  • mnoholetá praxe jako učitelka MŠ a ředitelka
  • absolventka mnoha stáží a kurzů akreditovaných MŠMT
  • ve školce vede výuku Wattsengllish a předškolní přípravu

  MOTTO: V roce 2006 jsem se podílela na založení MŠ NEMO. Postupem času vidím, jak děti od nás vyrůstají a zdokonalují se ve svých znalostech. Ráda bych je viděla i v jejich dalším vývoji, proto jsem se rozhodla iniciovat vznik ZŠ NEMO v jedné budově společně se školkou a na stejných principech. Chtěla bych školu, která by děti nejen vzdělávala, ale také vychovávala ve slušné, empatické, samostatné a přirozeně sebevědomé lidské bytosti, které mají dobré základy pro celý život, a to i v rozvoji výuky anglického jazyka, kterému se intenzivně věnujeme. • Pavla Betkowská

  zástupkyně, zakladající člen spolku-zřizovatel, předsedkyně
  • vystudovala Střední Pedagogickou školu
  • kvalifikovaná učitelka MŠ
  • dlouholetá praxe v oboru
  • ekonomické zkušenosti s řízením obchodní firmy
  • aktivní znalost angličtiny, němčiny a polštiny
  • v NEMU vede výuku Wattsenglish
  • zdravotník zotavovacích akcí
  • absolventka mnoha kurzů  a stáží akreditovaných MŠMT

  MOTTO: Chtěla bych Vám nabídnout školku a školu, kterým na Vašem dítěti opravdu záleží. Školu, která dítě vede k přesvědčení, že stojí za to se učit, že učení je smysluplná činnost a zábava, i když je to zároveň práce. • Štěpánka Fialová

  učitelka MŠ, vychovatelka, metodik EVVO
  • vystudovala Střední pedagogickou školu obor Učitelství MŠ a Vychovatelství
  • zaměřuje se na keramiku a výtvarné činnosti

  MOTTO: Chtěla bych školku a školu, kde má pedagog pro dítě dostatek času-může ho rozvíjet v tom, v čem vyniká a podpořit ho tam, kde si neví rady • Tereza Andrlová

  učitelka MŠ
  • vystudovala Střední pedagogickou školu obor Předškolní a mimoškolní pedagogika
  • studuje na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy
  • aktivní znalost angličtiny
  • kvalifikovaná instruktorka lyžování

  MOTTO: ,,Vzdělávání mysli bez vzdělávání srdce není žádné vzdělávání.‘‘ Aristoteles • Mgr. Dagmar Bartoňková

  učitelka ZŠ, školní metodička
  • kvalifikovaná učitelka pro 1. stupeň ZŠ 
  • dlouholetá praxe v ZŠ, aktivní znalost AJ
  • absolventka mnoha vzdělávacích kurzů akreditovaných MŠMT:
  • RWCT- čtením a psaním ke kritickému myšlení
  • vzdělávací program "Začít spolu"
  • Kurz k tvorbě školního vzdělávacího programu
  • Opožděný vývoj dětí a vývojová dysfázie
  • Stimulační program pro předškoláky s odloženou docházkou   
  • Supernature-kurz pro učitele anglického jazyka
  • Etická výchova a motivace žáků

  MOTTO: Práci s dětmi od 1. do 5. třídy jsem se věnovala většinu své profesní kariéry. Myslím si, že s dětmi je potřeba jednat s respektem a úkolem školy je, vytvořit jim co nejvhodnější podmínky k učení. Nejsem zastánkyní žádného konkrétního pedagogického směru, chci si vzít z každého to nejlepší. Souhlasím s výrokem L. Lichtenberga: "Lidi je potřeba učit myslet, ne jim říkat, co si mají myslet". • Mgr. Alena Šumberová

  učitelka ZŠ
  • kvalifikovaná učitelka pro 1.stupeň ZŠ
  • aktivní znalost angličtiny, pobyt v zahraničí
  • hra na klavír
  • ochotnické divadlo, dramatický kroužek

  MOTTO:„Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.“ Dalajláma • Aneta Hanáčková

  učitelka ZŠ, vychovatelka, učitelka MŠ
  • vystudovala Střední pedagogickou školu a nyní si doplňuje vysokoškolské vzdělání
  • praxe ve výuce žáků na 1. stupni ZŠ i jako asistentka pedagoga
  • kvalifikovaná učitelka MŠ a ŠD
  • aktivní znalost angličtiny a polštiny
  • absolvovala kurz přírodovědných pokusů a také protidrogový kurz • Radmila Zimová

  učitelka angličtiny-Pre-School Courses Manager
  • středoškolské vzdělání
  • výborná znalost angličtiny-studium v AKCENT
  • mezinárodní zkoušky z anglického jazyka (FCE, Teacher´s Training)
  • zdravotník zotavovacích akcí

  MOTTO: Jako nejdůležitější pro výuku cizího jazyka považuji motivaci, vzbuzení či prohloubení zájmu o cizí jazyk. Slovíčka a slovní spojení si děti osvojují hrou, která jim přináší radost. Při učení zapojují všechny smysly i celé tělo. • Miloslava Skalická

  učitelka MŠ
  • kvalifikovaná učitelka MŠ s dlouholetou praxí
  • logopedický preventista

  MOTTO: "Žij vyrovnaně-trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj" Robert Fulghum • Klára Pulchartová

  učitelka MŠ
  • kvalifikovaná učitelka MŠ
  • vede kroužky vaření a tance

  MOTTO: "Nejdůležitější v životě je zanechat po sobě stopu vedoucí k prameni čisté vody" Jiří Pelikán • Oldřiška Neradová

  asistentka pedagoga
  • absolventka kurzu pro asistenty pedagoga

  MOTTO: Svůj životní směr vidím v pomáhání dětem překonávat jejich obtíže a umožnit jim dosáhnout maximálního využití jejich potenciálu. • Klára Nešutová

  provozní pracovnice-účetní
  • Střední ekonomická škola
  • v NEMU připravuje svačiny, vede agendu stravování
  • vede účetnictví celé organizace

  MOTTO: Kladu důraz na správnou životosprávu dětí. Ve své profesi se neustále vzdělávám na odborných seminářích zaměřených na zdravou výživu dětí. Sama mám dítě školního věku, chtěla bych tedy školku a školu takovou, kde by se cítilo příjemně, kde by mohl uplatnit své silné stránky a zažít úspěch. • Mgr. Jan Kučera

  učitel ZŠ, zástupce ředitelky
  • Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy
  • Tělesná výchova a sport/aktivity podporující zdraví
  • Trenér, instruktor pohybových aktivit v MŠ, ZŠ
  • Aktivní hráč rugby – reprezentace ČR
  • Absolvent trenérské licence C,B

  MOTTO: „Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!“ Jan Amos Komenský • Sylvie Kubálková

  vychovatelka v družině
  • vystudována Střední pedagogická škola
  • praxe v MŠ a ŠD
  • vystudovala i kurz pro asistentku pedagoga
  • vzdělávací kurz zaměřený na čtenářskou gramotnost
  • účast na letních táborech, lyžařských výcvicích

  MOTTO:  Štěstí je cesta, nikoli cíl. Žij pro dnešek - už se nikdy nebude opakovat. • Extra Mile

  dlouhodobě spolupracujeme s jazykovou agenturou Extra Mile
  • Jazyková agentura Extra Mile v Říčanech se zaměřuje na výuku angličtiny tak trochu jinak

  Nezůstáváme jen u klasických lekcí, naopak, našim klientům přinášíme jedinečný zážitek při osvojování si cizího jazyka. Učíme interaktivní formou, která kombinuje různorodé zdroje anglického jazyka tak, aby studenti začali skutečně rozumět, a především také plynule mluvit. Zároveň spolupracujeme se zkušenými lektory z Anglie a USA, Skotska, Kanady, Nového Zélandu, Brazílie a dalších zemí, a tím zajišťujeme studentům kontakt s mnoha různými dialekty. Díky tomu si naši studenti angličtinu rychle naposlouchají, lépe rozumí, rozmluví se a nezaskočí je žádný přízvuk. • Mgr. Dagmar Strejčková-učitelka ZŠ

  Pár slov o mě: vzdělání: všeobecné gymnázium, maturita vychovatelství,maturita předškolní pedagogika, bakalářské studium Školský management,magisterské studium Předškolní pedagogika a v současnosti Učitelství pro 1.stupeň.
  Jsem matka tří dospělých dětí, koníčky: sport, jsem instruktor školního lyžování,cvičitel gymnastiky, lektor keramiky, 11 let ve vedoucí pozici, ve školství odroku 1994 :) • Mgr. Nicole Pleskačová

  učitelka ZŠ
  • Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy obor Učitelství pro 1. stupeň, specializace na anglický jazyk
  • aktivní znalost angličtiny; mezinárodní zkouška z anglického jazyka FCE
  • Pro  NEMO pracovala již od  svých studentských let jako praktikanta na příměstských táborech.
  • Motto: „Neučíme se pro školu, ale pro život.“ Seneca


 • Michal Špringel

  ICT koordinátor, vychovatel


 • Klára Plíšková

  vychovatelka ve školní družině

  MOTTO: Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe!