Zápis do ZŠ

3.04. 2018

Řádný zápis k základnímu vzdělávání pro budoucí prvňáčky proběhne 4. dubna 2018 od 15 do 17 hodin. S sebou přineste: doklad totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte, případně další relevantní dokumenty.

Bruslení

20.12. 2017

V rámci výuky tělesné výchovy půjdou žáci bruslit na stadion v Říčanech.

Vánoční jarmark

18.12. 2017

19.12. od 16 hodin vás zveme na předvánoční prodejní výstavu výrobků dětí z Nema, jejíž výtěžek bude věnován sociálně potřebným dětem z Říčan a okolí.