Milí zájemci o naší školu NEMO. Nabízíme Vám individuální prohlídku školy. Pokud k nám zavítáte dopoledne, můžete se podívat přímo do výuky. Návštěvu si prosím domluvte s ředitelkou školy.
Každou středu může Vaše dítě navštěvovat přípravný kurz do školy tzv. NEMO ŠKOLIČKU. Cena za 10 vstupů s výukou, svačinou a obědem činí 5.800 Kč.  V případě zájmu kontaktujte ředitelku na +420 777 727 334 nebo pište na info@nemoricany.cz


Zápis do ZŠ NEMO bude 12.4. 2023 od 15:00 hod. Předběžné přihlášky můžete zasílat e-mailem.


Pravidelné akce v NEMU:

ELDORÁDO je zábavný program s přespáním dětí v prostorách MŠ NEMO
Uskutečňuje se jednou za měsíc z pátku na sobotu.
Místo srazu: Prostory MŠ NEMO - dolní třída
Datum: Zrušeno z důvodu zhoršující se epidemiologické situace

Čas: v pátek od 18:00 hod. do soboty 9:00 hod.
Cena: 700 Kč, platba v hotovosti na místě (program, pomůcky, večeře, snídaně, pitný režim v ceně)
Přihlášení minimálně týden předem na info@nemoricany.cz
Vzhledem k epidemiologické situaci je akce přístupná pouze dětem a žákům z MŠ a ZŠ NEMO.   

Další termíny: Zrušeno z důvodu zhoršující se epidemiologické situace

NEMO CLEVER MINDS je klub nadaných dětí, v němž objevujeme, zkoumáme a prohlubujeme si znalosti na určité téma. 
Uskutečňuje se jednou za měsíc v sobotu od 9:00 do 12:00 hod. 
Místo srazu: Prostory MŠ NEMO - dolní třída

Datum: Zrušeno z důvodu zhoršující se situace
Téma: Rozhněvaná Země - společně se vydáme na putování časem až k samotnému vzniku naší Země. Uvidíme pravěká zvířata včetně dinosaurů a dozvíme se, proč jsou na Zemi sopky. Společně si vyzkoušíme pokusy se sopkou.
Cena: 350 Kč, platba v hotovosti na místě (program, pomůcky, svačina, pitný režim v ceně)
Přihlášení minimálně týden předem na info@nemoricany.cz

Další termíny:
Zrušeno z důvodu zhoršující se epidemiologické situace
Téma: Legenda o narození Ježíška - společně si připomeneme, proč slavíme Vánoce a jaké jsou tradiční křesťanské vánoční zvyky. Podíváme se i do okolních zemí, jak tam slaví Vánoce a kdo nosí dárky. Zazpíváme si vánoční koledy a ochutnáme něco dobrého vánočního, příjemně se naladíme na nadcházející svátky. 

Zápis do MŠ

15.05. 2018

Zápis se koná od 15 do 17 hodin.Děti přijímáme i průběžně do naplnění kapacity.

Zápis do ZŠ

3.04. 2018

Řádný zápis k základnímu vzdělávání pro budoucí prvňáčky proběhne 4. dubna 2018 od 15 do 17 hodin. S sebou přineste: doklad totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte, případně další relevantní dokumenty.

Bruslení

20.12. 2017

V rámci výuky tělesné výchovy půjdou žáci bruslit na stadion v Říčanech.